شاه است حسین(ع)، پادشاه است حسین(ع)

درخواست حذف این مطلب

شاه است حسین(ع)، پادشاه است حسین(ع)
دین است حسین(ع)، دین پناه است حسین (ع)
سر داد و نداد دست در دست یزید،
حقا که بنای لا اله [الا الله]  است حسین (ع)